ولی قاسمی نژاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: ولی قاسمی نژاد
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: v g h a s e m i n e j a d @ i a u n s . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
ژئوتکنیک
علوم و تخقیقات اصفهان
ایران
1396
کارشناسی ارشد
ژئوتکنیک
دانشگاه مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)
ایران
1388
کارشناسی
عمران
آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ایران
1383

دروس ارائه شده 9 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
مهندسی پی
طبقه سوم
306
دوشنبه
10:30-12
کارشناسی
مکانیک خاک
طبقه دوم
204
دوشنبه
15:30-18
کارشناسی
مکانیک خاک 2
طبقه دوم
208
دوشنبه
13-14:30
کارشناسی
دینامیک خاک
طبقه دوم
202
پنجشنبه
8:30-11
کارشناسی ارشد
روشهای بهسازی خاک
طبقه دوم
202
پنجشنبه
11-13:30
کارشناسی ارشد
ژئوتکنیک دریایی
طبقه همکف
3
پنجشنبه
10:30-13
کارشناسی ارشد
مهندسی پی پیشرفته
طبقه دوم
202
پنجشنبه
11
کارشناسی ارشد
مکانیک خاک پیشرفته
طبقه دوم
203
پنجشنبه
13-15:30
کارشناسی ارشد
مکانیک خاک پیشرفته
طبقه همکف
3
پنجشنبه
8-11
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 7 مقاله

Title
Authors
Publication Date
بررسي عوامل موثر بر ناپايداري شيرواني هاي منطقه سوادکوه
عیسی شوش پاشا،مبین افضلی راد،ولی قاسمی نژاد
12/2/2008
Conference
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران در دانشگاه تهران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران
رضا نورزاد،عیسی شوش پاشا،ولی قاسمی نژاد
7/13/2010
Conference
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران در دانشگاه مشهد
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسي رفتار شمعهاي با جدار مايل تحت بار هارمونيك پيچشي
مبین افضلی راد،علی عسکری،ولی قاسمی نژاد
12/11/2010
Conference
، اولين كنفرانس منطقه اي مهندسي عمران، قائم شهر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
استفاده از فونداسیون باکتی به عنوان گزینه ای مناسب برای شالوده توربینهای بادی فراساحلی
ولی قاسمی نژاد
3/3/2016
Conference
همایش یافته های نوین در علوم مهندسی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارزیابی میزان اثربخشی وجود الیاف ماکروسنتتیک در آسفالت نمیه گرم در افزایش عمر خستگی روکش آسفالت
ولی قاسمی نژاد، حسن دیوان دری و مجید فروتن
2/28/2017
Conference
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 10 و 11 اسفند 1395، تهران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ساختار تحلیل خصوصیات مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم دارای ماکروسنتتیک
حسن دیوان دری، ولی قاسمی نژاد و مجید فروتن
2/28/2017
Conference
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 10 و 11 اسفند 1395، تهران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تعیین ابعاد بهینه ژئوگرید جهت پایداری شیبهای راه
ولی قاسمی نژاد، حسن دیوان دری و سامان غروی
5/12/2017
Conference
اولین کنفرانس رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (خرم آباد، 22 اردیبهشت 1396) ISC
Journal
ISC
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

جوایز و افتخارات 1 عنوان

عنوان
سال
دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
1386

تحقیقات 11 تحقیق

عنوان
بررسی پایداری شیبهای سنگی سنک آهن گل گوهر سیرجان با استفاده از نرم افزار SLOPE/W
بررسی پایداری شیروانیها و چگونگی افزایش ضریب اطمینان پایداری با ژئوسنتتیک، مهار یا میخ کوبی
بررسی پدیده تراوش در یک سد خاکی نمونه با احداث دیوار آب بند در پی آن با استفاده از نرم افزار SEEP/W و مقایسه نتایج آن با نرم افزار PLAXIS
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای غیرچسبنده اشباع در اثر بارگذاری زلزله
بررسی پدیدۀ روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه¬ای بستر دریا
بررسی تفاوتهای بین روانگرایی ناشی از موج دریا و روانگرایی در اثر زلزله
بررسی لرزه ¬ای سد خاکی تبارک آباد با استفاده از تاریخچۀ زمانی شتاب زلزلۀ طبس با استفاده از نرم افزار QUAKE/W
بررسی لرزه ای یک زمین دو لایه تحت اثر شتاب نگاشت زلزلۀ طبس با استفاده از نرم افزار QUAKE/W
بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی برجها و سازه های بلند
تحلیل دینامیکی و بررسی روانگرایی در سدهای خاکی
مراحل طراحی یک سد خاکی