ولی قاسمی نژاد

یک شنبه 3 مرداد 1400

نام: ولی قاسمی نژاد
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: v g h a s e m i n e j a d @ i a u n s . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا ژئوتکنیک علوم و تخقیقات اصفهان ایران 1396
کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل) ایران 1388
کارشناسی عمران آزاد اسلامی واحد قائمشهر ایران 1383

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • جوایز و افتخارات
  •  
  • تحقیقات
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
مهندسی پیطبقه سوم306دوشنبه10:30-12کارشناسی
مکانیک خاکطبقه دوم204دوشنبه15:30-18کارشناسی
مکانیک خاک 2طبقه دوم208دوشنبه13-14:30کارشناسی
دینامیک خاکطبقه دوم202پنجشنبه8:30-11کارشناسی ارشد
روشهای بهسازی خاکطبقه دوم202پنجشنبه11-13:30کارشناسی ارشد
ژئوتکنیک دریاییطبقه همکف3پنجشنبه10:30-13کارشناسی ارشد
مهندسی پی پیشرفتهطبقه دوم202پنجشنبه11کارشناسی ارشد
مکانیک خاک پیشرفتهطبقه دوم203پنجشنبه13-15:30کارشناسی ارشد
مکانیک خاک پیشرفتهطبقه همکف3پنجشنبه8-11کارشناسی ارشد
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنبررسي عوامل موثر بر ناپايداري شيرواني هاي منطقه سوادکوهعیسی شوش پاشا،مبین افضلی راد،ولی قاسمی نژاد12/2/2008
باز کردنتحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندرانرضا نورزاد،عیسی شوش پاشا،ولی قاسمی نژاد7/13/2010
باز کردنبررسي رفتار شمعهاي با جدار مايل تحت بار هارمونيك پيچشيمبین افضلی راد،علی عسکری،ولی قاسمی نژاد12/11/2010
باز کردناستفاده از فونداسیون باکتی به عنوان گزینه ای مناسب برای شالوده توربینهای بادی فراساحلیولی قاسمی نژاد3/3/2016
باز کردنارزیابی میزان اثربخشی وجود الیاف ماکروسنتتیک در آسفالت نمیه گرم در افزایش عمر خستگی روکش آسفالتولی قاسمی نژاد، حسن دیوان دری و مجید فروتن2/28/2017
باز کردنساختار تحلیل خصوصیات مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم دارای ماکروسنتتیکحسن دیوان دری، ولی قاسمی نژاد و مجید فروتن2/28/2017
باز کردنتعیین ابعاد بهینه ژئوگرید جهت پایداری شیبهای راهولی قاسمی نژاد، حسن دیوان دری و سامان غروی5/12/2017
عنوان 
سال 
دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران 1386
عنوان 
بررسی پایداری شیبهای سنگی سنک آهن گل گوهر سیرجان با استفاده از نرم افزار SLOPE/W
بررسی پایداری شیروانیها و چگونگی افزایش ضریب اطمینان پایداری با ژئوسنتتیک، مهار یا میخ کوبی
بررسی پدیده تراوش در یک سد خاکی نمونه با احداث دیوار آب بند در پی آن با استفاده از نرم افزار SEEP/W و مقایسه نتایج آن با نرم افزار PLAXIS
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای غیرچسبنده اشباع در اثر بارگذاری زلزله
بررسی پدیدۀ روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه¬ای بستر دریا
بررسی تفاوتهای بین روانگرایی ناشی از موج دریا و روانگرایی در اثر زلزله
بررسی لرزه ¬ای سد خاکی تبارک آباد با استفاده از تاریخچۀ زمانی شتاب زلزلۀ طبس با استفاده از نرم افزار QUAKE/W
بررسی لرزه ای یک زمین دو لایه تحت اثر شتاب نگاشت زلزلۀ طبس با استفاده از نرم افزار QUAKE/W
بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی برجها و سازه های بلند
تحلیل دینامیکی و بررسی روانگرایی در سدهای خاکی
مراحل طراحی یک سد خاکی
 

بازدید: 2174

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به ولی قاسمی نژاد می‌باشد.